กำหนดการปฏิบัติธรรม 2558

กำหนดการ

1-15 กุมภาพันธ์ 2558 (หลักสูตร 15 วัน) สมัคร
28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2558 (หลักสูตร 7 วัน) สมัคร
4–10 เมษายน 2558 (หลักสูตร 7 วัน) สมัคร
2–8 พฤษภาคม 2558 (หลักสูตร 7 วัน) สมัคร
31 พฤษภาคม–6 มิถุนายน 2558 (หลักสูตร 7 วัน) สมัคร
25–31 กรกฎาคม 2558 (หลักสูตร 7 วัน) สมัคร
8–14 สิงหาคม 2558 (หลักสูตร 7 วัน) สมัคร
5–11 กันยายน 2558 (หลักสูตร 7 วัน) สมัคร
17–23 ตุลาคม 2558 (หลักสูตร 7 วัน) สมัคร
7-13 พฤศจิกายน 2558 (หลักสูตร 7 วัน) สมัคร
5-11 ธันวาคม 2558 (หลักสูตร 7 วัน) สมัคร

1.อาหารเช้าเตรียมตัวออกเดินทาง…

2.รับเสบียงจากคณะโรงทาน…

3.ช่วงต้นของเส้นทาง…

4.ช่วงที่ 2 ระดับความสูง 2100 ม…

5.ช่วงสุดท้ายพิชิตยอดดอยผาแง่ม…

6.บรรยากาศบนลานพระธาตุ ณ ยอดผาแง่ม…

7.เดินทางกลับ…

8.รอยยิ้มจากคณะโรงทาน…