กำหนดการปฏิบัติธรรม 2558

คอร์ส

วันเริ่ม วันสิ้นสุด จำนวนวัน

ชาย

หญิง
กุมภาพันธ์ 2558 1 กุมภาพันธ์ 2558 15 กุมภาพันธ์ 2558 15 เต็ม เต็ม
มีนาคม 2558 28 กุมภาพันธ์ 2558 6 มีนาคม 2558 7 เต็ม เต็ม
เมษายน 2558 4 เมษายน 2558 10 เมษายน 2558 7 เต็ม เต็ม
พฤษภาคม 2558 2 พฤษภาคม 2558 8 พฤษภาคม 2558 7 เต็ม เต็ม
มิถุนายน 2558 31 พฤษภาคม 2558 6 มิถุนายน 2558 7
กรกฎาคม 2558 25 กรกฎาคม 2558 31 กรกฎาคม 2558 7
สิงหาคม 2558 8 สิงหาคม 2558 14 สิงหาคม 2558 7
กันยายน 2558 5 กันยายน 2558 11 กันยายน 2558 7
ตุลาคม 2558 17 ตุลาคม 2558 23 ตุลาคม 2558 7
พฤศจิกายน 2558 7 พฤศจิกายน 2558 13 พฤศจิกายน 2558 7
ธันวาคม 2558 5 ธันวาคม 2558 11 ธันวาคม 2558 71.อาหารเช้าเตรียมตัวออกเดินทาง…

2.รับเสบียงจากคณะโรงทาน…

3.ช่วงต้นของเส้นทาง…

4.ช่วงที่ 2 ระดับความสูง 2100 ม…

5.ช่วงสุดท้ายพิชิตยอดดอยผาแง่ม…

6.บรรยากาศบนลานพระธาตุ ณ ยอดผาแง่ม…

7.เดินทางกลับ…

8.รอยยิ้มจากคณะโรงทาน…