กำหนดการปฏิบัติธรรม

คอร์ส

วันเริ่ม วันสิ้นสุด จำนวนวัน

ชาย

หญิง
กุมภาพันธ์ 2560 11 กุมภาพันธ์ 2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 12
เต็ม
มีนาคม 2560 4 มีนาคม 2560 10 มีนาคม 2560 7
เต็ม
เมษายน 2560 1 เมษายน 2560 7 เมษายน 2560 7
เต็ม
พฤษภาคม 2560 6 พฤษภาคม 2560 12 พฤษภาคม 2560 7
เต็ม
มิถุนายน 2560 3 มิถุนายน 2560 9 มิถุนายน 2560 7
เต็ม
กรกฎาคม 2560 1 กรกฎาคม 2560 7 กรกฎาคม 2560 7
เต็ม
สิงหาคม 2560 5 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 7
เต็ม
กันยายน 2560 2 กันยายน 2560 8 กันยายน 2560 7
ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2560 6 ตุลาคม 2560 7
พฤศจิกายน 2560 4 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 7
ธันวาคม 2560 2 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 7
1. รับเสบียงจากคณะโรงทาน

2. เส้นทางช่วงแรก ก่อนขึ้นสันเขา

3. ช่วงที่ 2 พิชิตความสูง 2100 ม.

4. ช่วงที่ 3 พิชิตความสูง 2200 ม.

5. บรรยากาศบนลานพระธาตุ พิชิตความสูง 2300 ม.

6. พิธีสวดมนต์ “ชัยมงคลคาถา” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

7. อิ่มบุญ @ อิ่มท้อง กับคณะโรงทาน
vi-thai


 

Previous Posts