กำหนดการปฏิบัติธรรม

คอร์ส

วันเริ่ม วันสิ้นสุด จำนวนวัน

ชาย

หญิง
ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2560 6 ตุลาคม 2560 7 เต็ม เต็ม
พฤศจิกายน 2560 4 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 7 เต็ม เต็ม
ธันวาคม 2560 2 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 7 เต็ม เต็ม
1. รับเสบียงจากคณะโรงทาน

2. เส้นทางช่วงแรก ก่อนขึ้นสันเขา

3. ช่วงที่ 2 พิชิตความสูง 2100 ม.

4. ช่วงที่ 3 พิชิตความสูง 2200 ม.

5. บรรยากาศบนลานพระธาตุ พิชิตความสูง 2300 ม.

6. พิธีสวดมนต์ “ชัยมงคลคาถา” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่