กำหนดการปฏิบัติธรรม

คอร์ส

วันเริ่ม วันสิ้นสุด จำนวนวัน

ชาย

หญิง
สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 2 กันยายน 2561 7
เต็ม
กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 7
ตุลาคม 2561 27 ตุลาคม 2561 2 พฤศจิกายน 2561 7
พฤศจิกายน 2561 24 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561 7
ธันวาคม 2561 22 ธันวาคม 2561 28 ธันวาคม 2561 7vi-thai

 

Previous Posts